Голяма конференция по биология за 70-годишнината на Медицинския университет

Научното дружество по медицинска биология съвместно с Медицински университет – Пловдив организират XI Национална конференция по медицинска биология.

 

Тя ще се проведе в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив .Събитието е включено в календара на научните прояви в чест на 70 години от създаването на МУ-Пловдив и е сателитен форум към Юбилейната научна конференция „Наука за здраве“.

По традиция тази конференция се провежда на всеки две години, като домакинството на Катедрите по медицинска биология в страната се сменя на ротационен принцип. Представители на катедрите по биология от Медицинските университети и факултети в София, Варна, Плевен и Стара Загора, докторанти и изследователи от БАН обсъждат новости и постижения в областта на медикобиологичните науки. На всяка конференция специалистите обобщават резултатите от научните си изследвания, споделят успехите си на национално и международно ниво.

Обикновено пленарните лекции се изнасят от млади учени, защитили дисертация през изминалия двугодишен период. Тази година четирима от лекторите, които ще представят научни експозета на дисертационните си теми, са от катедра „Медицинска биология“ на МУ-Пловдив. Те ще докладват данни за имунологични ефекти на български прополис in vitro, за нови биомаркери при ревматоиден артрит и тумори, организация на ретината, генни механизми на оксидативния стрес и др..

В тазгодишната XI Национална конференция се очаква да вземат участие повече от 60 учени от областта на биологичните науки./BNR