Ей, народ поробен, що си тъй заспал?, Стефан Стамболов

stsmbolov

ЕЙ, НАРОД ПОРОБЕН, ЩО СИ ТЪЙ ЗАСПАЛ?
Стефан Стамболов

Стр.   96
Цена: 5 лв.
ISBN:  978-619-704-021-0

Политик и държавник, председател на Народното събрание и премиер на Княжество България, Стефан Стамболов е най-влиятелната личност в годините след Освобождението. Като младеж една циганка му предсказва, че ще стане „голям човек“, но ще умре „на улицата“. Под знака на това фатално предсказание минава животът му. Роден е в Търново, учи в Духовната семинария в Одеса, но след завръщането си попада сред българските революционери. Става апостол на Търновския революционен окръг, организатор на Българското опълчение, а по-късно – и на Кресненско-Разложкото въстание. Като политик стига до най-високите постове в държавата. Под управлението му България изживява невероятен икономически подем, но той пада главоломно от върха и година по-късно е брутално убит в центъра на столицата.
Името му остава не само в аналите на историята, но и на литературата. В годините на националноосвободителните ни борби стиховете му възпламеняват сърцата и душите на българите, знаят се наизуст, пеят се и се разпространяват от уста на уста. Той е „съавтор“ не на кого да е, а на гениалния Ботев.Общата им книга „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“ има особено силно влияние и въздействие върху българите в онази епоха. Стамболов си има своя талант – да бъде ясен, директен и окриляващ със стиховете си. И те влизат в сърцата на българите, думите му стават думи за всеки родолюбец.
Любопитно е, че поставени и в съвременен контекст, много от тези поетични фрази зазвучат удивително съвременно – като упрек към безразличието на днешния българин към обществените дела, към търпението и примирението му.