Новата левица: Антииндустриалната революция, Айн Ранд

Ain_Rand_Novata_levica_07-01

НОВАТА ЛЕВИЦА: АНТИИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
Айн Ранд

Стр.   232
Цена: 14 лв.
ISBN:  978-619-152-222-4

Новата левица е по-нападателна и откровена, но не в почтения смисъл на думата: идеите им са съчетание от наглост и отчаяние, продиктувани от вярата и надеждата, че няма да има последствия за тях, както пияница или наркоман може да избъбри безнаказано избягвана или потискана от дълго време истина…“
Из „Новата левица: Антииндустриалната революция“
„След провала на обвинения като: „Капитализмът ще ви докара до просешка тояга“, „Капитализмът води до война“, Новата левица остана само с: „Капитализмът опустошава красотата на природата“. Ето защо човек разбира, че интелектуалната сила на колективистите е мъртва.“
Айн Ранд