3092 зрелостници на поправителна матура

3092 младежи ще се явят днес на държавния зрелостен изпит по български език и литература от есенната сесия.

В 6,00 часа в МОН доц. Румяна Коларова изтегли името на журналистката от вестник „Аз Буки“ Татяна Дикова, която натисна клавиша за генериране на изпитния вариант.

Матурата ще съдържа 40 тестови задачи, които компютърът ще избере измежду 11 милиона комбинации. З0 задачи от тях ще са от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Вярното решение ще носи по 1 точка. Останалите 10 задачи са със свободен отговор и ще носят различен брой точки. Правилно решените тестови задачи ще се оценяват със 70 точки. 41-ви въпрос ще се избира от 30 варианта на задачи върху 15 изучавани автори и произведения. Зрелостниците трябва да напишат есе или интерпретативно съчинение върху изтеглената тема. Максималният брой точки, които могат да се получат на тази задача, е 30.

Държавните зрелостни изпити започват в 8.00 часа и продължават по 4 астрономически часа, а за зрелостниците със специални образователни потребности – по 6 часа.

Много важно изискване е зрелостниците да носят и да ползват химикалка, която пише с черен цвят, припомнят от образователното министерство.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще се обявят до 12 септември. /Дарик/