Над 90% от местата в ПУ „Паисий Хилендарски“ са заети към момента

Записани са 3480 нови студенти, при обявен планов прием 3862 места, продължават допълнителните изпити и прием за единични бройки в някои от специалностите на университета

Малко над 90% от местата в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за новата 2014/2015 г. вече са заети. Това съобщи зам.-ректорът на проф. д.м.н. Георги Тотков. За редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми към момента са записани 2683 човека, а за задочно – 797. Броят съответства на 89% в редовна форма и на 94% – в задочна, спрямо планирания прием от 3862 места. Въпреки сложната демографска криза в страната, която засегна кандидатстудентските кампании на всички висши училища, Пловдивският университет отново се доближава до резултатите си от предишни години, когато след първо класиране винаги записваше над 50% от приетите, след второ –75%, а след трето – около 90 на сто, припомнят от висшето училище.

В редовна форма на направление „Педагогически науки“ са запълнени дори повече от необходимия брой места – 103,51%, в задочна са записани 98,33%. За различните варианти на бакалавърската програма „Педагогика на обучението по …“ в редовна форма са попълнени 74,48 на сто от акредитираните бройки, а в задочна – 93,33%.

При хуманитарните науки – филология, философия, религия и теология, заетите места варират от 81 до 86%. Най-голям брой свободни места има във филологическите специалности, при които за директните магистърски програми са записани едва 25% от необходимия брой студенти. В бакалавърските са заети 87 на сто от местата в редовна форма и 92% в задочна. В “Теология” на този етап са заети 50% от местата – свободни са 10 позиции в редовна форма и 8 – в задочна. Но все още не е минал допълнителният изпит по теология, насрочен за 1 септември от 9:30 ч. в 8-а семинарна зала на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски”.

В направлението „Социални, стопански и правни науки” нацяло са запълнени направленията „Администрация и управление“, „Икономика“, “Политически науки” и “Психология”, като в задочна форма са записвани повече кандидати от обявения планов прием. Единствено за “Социология, антропология и науки за култура” остават свободни 31 места, от обявените 135.

Една от най-новите специалности на университета “Телематика”, която е в направление “Технически науки” е запълнена до 93,33% и за не остават свободни 2 бройки.

В професионалното направление „Природни науки, математика и информатика” тази година голям успех имат физическите науки, като за тях са се записали 81% от необходимия брой студенти за редовна форма и 95% за задочна.

Приемът в Биологическия факултет в редовна форма на обучение е достигнал 100%, в задочно – 125%. При „Информатика“ и тази година местата са заети над необходимия брой – 110% в редовна и 106% в задочна форма. Химическият факултет е записал за редовно следване 70 на сто от първокурсниците си, в задочно са запълнени над 95% от бройките. Засега най-голям брой свободни места има в „Математика“ – 53%.

В направление „Изкуства“ са записани 65% от планираните нови студенти, но все още не са се провели традиционните допълнителни изпити през м. септември за специалностите в редовна форма на обучение „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“. Изпитът по музика е на 20 септември от 9:00 ч. в зала „Аполон“ на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ 236. Датата за кандидатите по изобразително изкуство е 29 септември, от 10:00 ч. в 103-а семинарна зала Нова сграда.

Новият випуск на ПУ „Паисий Хилендарски” ще бъде попълнен окончателно през септември, когато традиционно се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър” – в три кръга на 12, 13 и 14 септември, а касирането ще бъде един ден след обявяване на резултатите.

Продължава допълнителното класиране и прием за незаетите единични места, а вариантите за кандидатстване са два. Първият е с оценка от кандидатстудентски изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“ или друго висше училище, или от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в допълнителния прием, задължително подават в Университетския информационен център плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положени изпити.

Втора възможност за кандидатстване в някои от специалностите е полагане на допълнителен изпит. Кандидатите за допълнителните изпитни процедури подават необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/575/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.

Допълнителни изпити по български, английски, немски, френски, руски и новогръцки език обявява Филологическият факултет. Кандидатите ще решават писмени тестове. Изпитите по български и английски език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала. Тестовете по френски и руски език ще бъдат всеки понеделник и сряда, а по немски и новогръцки – всяка сряда от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала.

За единични места във Факултета по физика и инженерни технологии е обявен допълнителен тест-събеседване всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 ч. в кабинет № 214 в Ректората. Също след издържан тест-събеседване ще бъде допълнителният прием в няколко специалности на Химическия факултет. Явяването на него ще става всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. в кабинет № 131 А в Ректората. Допълнителен устен изпит по теология е насрочен за 1 септември от 9:30 ч. в 8-а семинарна зала на Ректората.

Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:00 ч. в стая №13 на Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24. Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/448/.