Нова наредба за управление на отпадъците гласуваха общинските съветници

С връчване на Почетен знак на Пловдив на Александър Гьошев за цялостната му дейност в областта на художественото оформление и предпечатната подготовка на книги, свързани с Пловдив, започна сесията на Общинския съвет.

Местният парламент не прие предложение на кмета Иван Тотев общината да поиска от държавата 10 декара в квартал Остромила, на които да построи детска градина. Оказа се, че имотът е реституиран и в момента собствениците са в процедура по влизане във владение.

Съветниците гласуваха Наредба за управление на отпадъците.  Акцентите в нея са обособяването на специални площадки за предаване на отпадъци, които подлежат на рециклиране, както и да се отклоняват биоотпадъците от депата, за да се постигне компостиране и да не се влошава климатът. Огромни глоби за нарушители са заложени в обновената Наредба за управление на отпадъците. До 50 хил. лева санкция може да получат фирми, които изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места. Глобата за физически лица при подобни нарушения е до 1000 лева.
Компаниите, които извършват ремонти без да имат одобрен план за складиране на строителните отпадъци, ще плащат между 5 и 10 хил. лева.
Санкции грозят и собствениците на излезли от употреба МПС-та, които не са ги бракували.