Обновиха детската площадка на филиала на ЦДГ „Марица“

DSC_8786Благодарности от родители на деца, посещаващи филиала на ЦДГ
„Марица“ на бул. „Марица“ № 55,
получи кметът на район „Северен“ инж. Ральо Ралев.
Родителите благодарят на кмета, че е предприел мерки за
обновяването на детската площадка, на която играят възпитаниците на филиала на
детското заведение.
Премахнати са всички стари и опасни съоръжения и са
монтирани нови катерушки. Под всяко от съоръженията има ударопоглъщаща
настилка, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. На площадката са
поставени нови детски пейки, а пясъчникът е ремонтиран. За опазване на новите
съоръжения е поставена модерна периферна охрана.
Подобряването на условията за почивка и игра на децата ще
продължи и напролет, каза кметът инж. Ралев. Съвместно с ОП „Градини и паркове“
предстои да се зацвети и затреви свободното пространство на площадката.
В обновяването на детския кът за игра са инвестирани около
16 500 лева.