„УСПЕШЕН ГЛАС“ – КОМПЛЕКСЕН ТРЕНИНГ ЗА ГЛАСА

„Успешен Глас“ – комплексен тренинг за гласа
                   (лекция и упражнения)

Да говорим по-добре, по-убедително, по-красиво!
Защо гласът е важен?
Как да подобрите начина на говорене?
Как да се грижите за гласа си?
Физиология на гласа.
Психология на речта.
Правилно звукоизвличанe –ясна дикция – подходяща интонация.

Говорете така, както винаги сте искали!
Тренингът „Успешен Глас“ ви дава:

Смелост да говорите пред публика

По-добра артикулация, дикция и изказ.

Убедителни медийни изяви.

Умения за защита от провокации.

Успешна комуникация в живота.

Курсът „Успешен Глас“ е предназначен за хора, които искат да подобрят своята артикулация, дикция и изказ, да преодолеят страха от говорене пред публика, както и да имат убедителни медийни изяви.

Тренингът дава умения за успешна комуникация, за по-добра перспектива при намиране на работа, за презентиране на продукти и услуги. Обучението е полезно за бъдещи общественици, политици и за всички, които искат да разгърнат уверено потенциала си.

Контакти: София,кв.Лозенец, бул.“Черни връх“ 35
0882 887 531

Web и E-mail адрес: www.radomira.bg
glas@radomira.bg