УНИСПЕД

Лицензиран митнически агент. Обработка на митнически документи за всички митнически режими. Митническо представителство. Обезпечение по режим „транзит“. Консултации по външнотърговски режими. Изготвяне и заверка на сертификати за произход.

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001-2000 , сертифицирана от TUF Nord CERT GmbH & Co.KG.

Член на Българския съюз за митническо и външнотърговско обслужване.

Фрима „Униспед Инс“ представлява в гр.Пловдив Стопанската асоциация в дейността й по изготвяне и заверка на сертификатите на Българската Стопанска Камара за произход на стоки и фактури.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Гр. Пловдив 4004
Ул. Кукленско шосе №36
Тел.+ 359 32 676 050; +359 32 636255
Факс:+359 32 636259; +359 32 676052
E-mail: unisped@unisped.bg

ОФИС – МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „УНИСПЕД”
Гр. Пловдив 400
Ул. Кукленско шосе №32 А
Тел/факс: +359 32 677 969.
Тел +0359 32 693 669; +359 32 693 975
E-mail: office@unisped.bg

СКЛАД ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Гр. Пловдив 4004
Ул. Кукленско шосе №36
Тел. +359 32 676053; +359 32 636255
Факс: :+359 32 636259; +359 32 676052
E-mail: unisped@unisped.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Гр. Пловдив 4004
П.К. 56 „Униспед инс”ЕООД