СИГМАТЕХ ЕООД

 

Фирма Сигма плюс е създадена през януари 1997г., а през 2003г. фирмата се преобразува в Сигматех ЕООД. Основният предмет на дейност е разработка и производство на специализирани устройства и системи с вградена технология за сушене, измерването на влажност и енергоспестяването.

 

Вградените технологии за сушене не са просто въведена логика и режими.

Те са основата на системата, а електрониката е само носител.

Всяка технология е изпитвана и оптимизирана в продължение на месеци, докато не се постигнат по-добри от средните резултати (в повечето случаи резултатите са много по-добри). Технологията е оптимизирана по-качество на сушене, време на процеса или производителност, енергоемкост и постигане на най-адекватната реакция при непредвидени и аварийни ситуации.


Високата степен на автоматизация не е свързана със сложна настройка. Напротив интерфейсът е изчистен заради това, че в по-голямата степен системата автоматична се настройва и намира оптималните настройки.

Различните сигнали за аларма дават възможност, много преди да стане фатално за процеса, отклонението на даден параметър да се вземе мярка която е извън възможностите на системата (например липса на енергия или неадекватна реакция на изпълнителен механизъм)

Възможността за дистанционен контрол и услугата дистанционно технологично обслужване дават още по-високо ниво на сигурност.


Разработката на електрониката

Всички изделия на Сигматех са с оригинална разработка.

При подбора на принцип на работа изпитваме всички известни и избираме най-удачния. Ако никой не дава добри резултати имаме няколко наши модификации на известните принципи на работа. Продължителните всеобхватни изпитания при възможно най-тежките условия са задължителни при всяка разработка.

При всеки уред се обръща внимание от една страна на дуракоустойчивостта, а от друга на максималното изчистване на интерфейс с потребителя.


Качеството
на работата е основен приоритет.

Всяко изделие се изпитва на няколко нива: като заготовка, като изделие и като цялостна система.

Всяка конфигурация се тества поне 72 часа преди продажба.

Още при разработката се взимат в предвид всички крайни условия на работа.

Макар и рядко, ако възникне сериозен проблем по време на гаранционния срок изделието се заменя с последния нов модел на същото изделие.

Отнасяме се сериозно към всяка препоръка от клиентите.

Всичко тава гарантира сигурната и безотказна работа на изделията

Системи за управление:
– Специализирана система за 100% автоматизация на сушилни SH800
– Система за пълна автоматизация на сушилни за насипни материали SH760
(трици, талаш, биомаса и други)
– Централизирана енергоспестяваща система за управление на осветлението SH620
– Архивираща система за процеса на стерилизация на дървесни палети
– Специализирана система за 100% автоматизация на ВАКУУМНИ сушилни SH702
– Система за пълна автоматизация на сушилня за плодове, гъби, билки, строителни материали и др.

Влагомери за дървесина, за въздух. Преносми влагомери.

Преобразуватели; Защити; Нивотрансмитери; Терморегулатори; Адаптери; Таймер-броячи

За контакти: Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №7A ,
GPS координати N42.12784 E24.75874

GSM 0878 120 100
GSM 0878 120 104

rp@sigma-tech.org
www.sigma-tech.org