МАКСПЕД

Лицензиран митнически агент. Спедиция. Обработка на митнически документи по всички митнически режими. Гаранции по транзитни операции. Пловдив, ул.”Кукленско шосе” № 32а, Митнически терминал, офис № 110 032/ 673-138, 0887/ 919-101, 0886/ 837-205 maksped@abv.bg