КАНТОРА „МАЛАМОС“

Превод и легализация на всички езици, заверки в посолства и консулства

Пловдив,
ул. „Хан Кубрат“ № 2
032/ 262-931, 032/ 270-327, 088/ 82-21-351

Пазарджик, пл.Възраждане, бизнес център „Тракия“, ет.7
034/ 448-648
pmalamov@yahoo.com