„ВАРУМ-Р“ ЕООД

Продажба на хидравлични и пневматични изделия и принадлежности: цилиндри, разпределители, уплътнители, монометри, пневмошлаухи, съединители, пресостати, филтри, предпазни клапани и др. Пловдив, бул.“Марица“ № 36 ет.2 офис 5 тел./факс: 032/ 641-621; тел./факс: 032/ 644-194, 0888/ 229-116 магазин: Пловдив, бул.“Марица“ № 36 032/ 641-638 office@varumr.com rkalinov@varumr.com sales@varumr.com