„АЛЕКС-Н“

Абонаментно счетоводно обслужване, еднократни услуги, изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС, платежни документи и декларации за НОИ Пловдив, бул. „Шести септември“ № 114 032/ 643-071 alexnina@abv.bg