Интернационален танцов фестивал „Пловдив – Древен и вечен“

Интернационалният танцов фестивал „Пловдив – Древен и вечен“ е рейтингов с конкурсен характер, включващ международни представители.

Интернационален танцов фестивал „Пловдив-Древен и вечен“
Спортна зала „Колодрум“
25 и 26 юни 2022г. , 11:00 часа

Главната цел на фестивала е да разширява възможностите за културни и творчески контакти между колективите и с това те да обогатят своя опит и стил в различните жанрове на танцовото изкуство.

Фестивалът се провежда всяка година и е за танцьори от всякакви танцови направления.

m.filibe.com