Изложбата „Епохата на Фердинанд“ гостува в Регионален исторически музей – Пазарджик

От тази седмица в сградата на Регионален исторически музей – Пазарджик е експонирана гостуващата изложба „Епохата на Фердинанд“ от Регионален исторически музей – Велико Търново.

Тя е представена по повод 135 години от избора на Фердинанд Сакскобургготски за български княз. В двадесет и осем информационни табла е изложен документален и снимков материал от фондовете на Централен държавен архив и Национален политехнически музей.

Проследено е развитието на младата българска държава и българското общество през последното десетилетие на XIX в. и началото на ХХ век. Снимки и документи разказват за първите години на Фердинанд на българска земя, когато князът е под опеката на премиера Стефан Стамболов.

Поставен е акцент на обявяването на Независимостта на Княжество България на 22 септември 1908 г. и последвалите войни за национално обединение, завършили с национална катастрофа и абдикация на цар Фердинанд.

Изложбата дава информация за развитието на българската икономика от началото на ХХ в. – индустрия, транспорт и съобщения, външнотърговски договори и спогодби. Представено е първото българско изложение в Пловдив през 1892 г. Част от таблата показват промените в облика на столицата София.

Отделено е внимание на развитието на българската просвета и култура, създаването на Софийския университет през 1888 г. В началото на ХХ в. промени настъпват в бита и модата, което е отразено в снимков материал.

Експозицията завършва с представянето на последните години от живота на Фердинанд след неговата абдикация от българския престол. Изложбата може да бъде посетена до 11 март 2022 г.

www.radioplovdiv.bg