Георги Мишев с книга за растенията в народната култура

„77 и половина чудни растения. Народна вяра, магия и лечение“ е книга за магията на растенията и тяхното място в живота, и духовния свят на хората.


Народните традиции, обреди и познание са начин на общуване с природата. Книгата разглежда мястото на растенията, в различните вярвания и обреди. Как човекът е търсил помощта на растенията в най-различни житейски ситуации, от които лечението е една част, но една много малка част.

Растенията присъстват в нашия живот, в най-различни аспекти. От босилека, който използваме за здраве, и с помощта на който поръсваме домовете си със светена вода, до здравеца, с който украсяваме менчетата за вода, която използваме също с подобни, благославящи цели. До дряна, от който правим сурвачките. Бъдника, който е най-вече, от дъбов пън или от дъбова дървесина. През най-разлини други растения, които са били използвани за предизвикване на любов, както са обичника и омайничето, до растения, които са били търсени като помощ за късмет, за благоденствие, за предпазваме на дома, каквито са самодивското сито или решетката“, разказва д-р Георги Мишев.

Специалното в тази книга е това, че за първи път на едно място са събрани толкова много сведения за ролята на растенията в духовния ни живот, в обредите, във вярванията, в различни предания. В книгата акцентът е поставен върху българската народна традиция, но тъй като ние българите, сме в непрекъснат контакт и в наши дни, и в миналото с най-различни други народи и култури, в книгата са включени и различни препратки, направени са различни паралели със подобни вярвания и обреди, както от близки на нас народи, като сърбите така и от малко по-далечни народи, като баските.

Когато говорим за включените в книгата растения, разбира се, това не са всички растения. Това са едни подбрани, от мен, растения на случаен и не толкова случаен принцип. Растения, които са широко известни, но и някои от тях, които са доста непознати и са били познати само на специалистите в тази област, билкари, лечители, магьосници и други такива хора, които са били вярвани за носители на тайното знание, което не е било достъпно за всички.


77 и половина чудни билки е закачка, защото има едно предание, което казва, че когато човекът е бил сътворен, оставяйки го да изсъхне от калта, от която е направен, дяволът го е пробол на 77 места. По този начин душата вдъхвана му от Бог, не можела да остане в тялото. Тогава, Бог запушил тези 77 отвора, с най-различни 77 треви и всъщност, тези 77 растения са вярвани, че носят здраве на човека. Но, винаги, душата намира един малък отвор, за да излезе и именно този половин отвор е половината билка. Тази половинка билка, за всеки е различна. При намирането и набирането и, роля има и добрата съдба. Всичко става на произволен принцип. Човек затваря очи и зад гърба си набира произволна тревичка, която разцепва на две и това е половинката билка. Това е една много архаична представа за това, че все пак знанието е знание и знанието за действията на растенията е нещо необходимо, но винаги има и една малка доза шанс и късмет, които съдбата трябва да предостави
“, разказва още д-р Георги Мишев.

Книгата дава много допълнителна информация. Всички 77 растения са представени много структурирано. Всяка статия започва с най-разпространеното и възприето, българско, название на растението. Следва латинското название на растението, след което са включени народните названия на самото растение. Те са цитирани от стари пулбикации, които могат да бъдат видяни в библиографията към книгата. Тези названия са интересни, защото показват как нашият народ в най-различни краища на страната дава най-различни названия, на едно и също растение.

След това има кратко описание, което е ботаническо по своя характер, за това как изглежда растението, къде се среща, кога цъфти и т.н. Следва информацията, която е свързана с вярвянията, обредите, ритуалните действия с растениято и най-накрая следва лечебната част, която е свързана с някои лечебни приложения на въпросното растение. Книгата е консултирана и с ботаник, която е и научен радактор на изданието, Десилава Димитрова.

Съвсем умишлено в книгата, д-р Георги Мишев включва, освен препратки към фолклорни източници и към традиционна култура, и няколко антични сведения за използване на растения, за обръщение към растения. При събирането на растенията, при тяхното бране, още в древността нашите предци са извършвали редица обредни действия, като са отправяли молитви към тези растения, към същностите, които са вярвали, че живеят в тези растения. Това е направено с цел, читателят да придобие представа, че тези действия, тези вярвания, тези представи, са се съхранили под една или друга форма. Част от тях са се трансформирали и променили във времето, но в голяма степен те са се запазили.

„В това отношение, нашата традиционна култура е изключително интересна и тази част от нея е важна за изследване. Това е и другото послание на книгата. Тази област, която изследва растенията е наричана етноботаника и е известна в науката като етноботаника. За съжаление, предразсъдъците в нашата научна област са изключително много и сред много от изследователите, когато говорим за етноботаника, се обръща внимание само на ролята на растенията в лечението или използването на диви растения за храна и т.н. Но, растенията са културен код. Ние освен материален живот, имаме и духовен живот. Изследването на растенията и тяхното място, в този духовен живот, е изключително важно “, продължава разказа си д-р Георги Мишев

Георги Мишев е доктор в областта на културно-историческото наследство, с фокус върху изследване на античните религиозни практики, магическите ритуали и обреди на народите, на Балканите. Той е член на международното общество за етнология и фолклор. Книгата е в съавторство с Елионора Недялкова, която е инженер, ботаник и биохимик, народен лечител и познавач на билките в България.

www.radioplovdiv.bg