Обществото, в което живеем, Дмитрий Варзоновцев

ОБЩЕСТВОТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ
Дмитрий Варзоновцев

стр.:   238
цена: 16 лв.
ISBN: 978-954-533-195-4

В съвременното българско общество все по-трудно се живее „нормално“.
Защо? Отговор на този въпрос се опитвам да дам в тази книга.