Намаляване на емисиите в транспорта с 90% е сред целите на Зелената сделка

Намаляване на емисиите в транспорта с 90% е сред целите на Зелената сделка

За да се постигне неутралност по отношение на климата, целта, която си поставя т. нар. Зелена сделка, приета от ЕК през 2019 г., е намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90%, за което трябва да допринесат всички видове транспорт.

За целта са предвидени мерки като насърчаване на интермодалния транспорт чрез прехвърляне на товари от автомобилния към железопътния и вътрешноводния транспорт, ускоряване на цифровизацията, въвеждане на автоматизиране, мобилност и внедряване на интелигентни системи за управление на трафика. Това заяви днес Димитър Савов, директор на дирекция „Национална транспортна политика“ в Министерството на транспорта, на форума „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде БТА.

По думите на Савов основните предизвикателства, които произтичат от Зелената сделка за нашата страна, са декарбонизацията на автомобилния транспорт и ограничаването в използването на дизелови и бензинови автомобили.

Средната възраст на автомобилния парк в страната е значително по-висока, над 18 години, от тази в ЕС въпреки тенденцията за постепенното увеличаване на броя на регистрираните нови превозни средства. Затова държавата си поставя за цел да производството и въвеждането на устойчиви алтернативни горива в транспорта, включването на транспорта в Европейската схема за търговия с емисии, както и по-широкото развитие на автоматизираната и свързана мобилност, каза Савов.

Той обърна внимание, че основният стратегически документ на транспортното министерство е Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г.

Сред приоритетите в стратегията, свързани със зелените политики, са ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура, развитие на интермодалния транспорт, намаляване на потреблението на горива, повишаването на енергийната ефективност на транспорта и осигуряване на качествен и достъпен транспорт до всички райони на страната.

www.investor.bg