Още ли не са открили отсъствието ми?, Йордан Ефтимов

ОЩЕ ЛИ НЕ СА ОТКРИЛИ ОТСЪСТВИЕТО МИ?
Йордан Ефтимов

Стр. 216
Цена: 17 лв.
ISBN: 978-619-186-673-1

Сборникът може да се чете като антология с 51 стихотворения, коментирани от 51 съвременни български философи, историци, писатели, журналисти, художници, изкуствоведи и литературоведи.

Но може да се чете и като сборник с 51 визии за това как се чете стихотворение, всяка от които има стихотворение за илюстрация.
Обединява ги на първо място общото историческо време и едва след това – обстоятелството, че стихотворенията са на един и същ поет, навършил 50.