Изложба „Градски хоризонти“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив

Изложба „Градски хоризонти“, която е част от програмата на „Европейска нощ на учените“,  се откри днес в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“.

Показани са произведения на ученици от 12. клас, от специалностите „Живопис“, „Графика“, „Пространствен дизайн“ и „Рекламна графика“, които са създадени по време на учебно-производствената практика за учебната 2021/2022 г.

Творбите са експонирани в двора и в новия STEM център на гимназията.

На откриването бяха представени и новите перспективи за обучение чрез наука, технологии, инженерни решения, изкуство и математика. Изкуството е важна част от STEM базираното обучение чрез намирането на творчески решения и нестандартни подходи.

Експозицията е посветена на мотото „Млади таланти по пътя на изследователската кариера, отговорни към околната среда и изкуството”, което е главна тема на Европейската нощ на учените 2021 г. Младите автори са изследвали градската архитектура и инфрастуктурни детайли, които са претворили в произведения, създадени под ръководството на преподавателите – Михаил Маламски, Полина Тодорова, Ивилина Коликова и Борис Богданов.

Учениците показват своя художествен поглед към различни гледни точки от съвременните градски хоризонти.

Изложбата е част от програмата на проекта К-ТРИО 5 – Учените в триъгълника на знанието. Организатор е „Център по растителна системна биология и биотехнология“ – Пловдив, а главен координатор на проекта е доц. д-р Весела Казашка, преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Автор на плаката за експозицията е Борис Богданов – преподавател по „Рекламна графика“.

www.radioplovdiv.bg