Изложба „Градски хоризонти“ в НХГ „Цанко Левренов“ – Пловдив

Творбите ще бъдат експонирани в двора и в новия STEM център на гимназията.

На
откриването ще бъдат представени и новите перспективи за обучение чрез
наука, технологии, инженерни решения, изкуство и математика.
Изкуството е важна част от STEM базираното обучение чрез  намирането на
творчески решения и нестандартни подходи.

Изложбата „Градски хоризонти„, която е част от програмата на „Европейска нощ на учените„,
ще се открие от 11 часа в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“. Ще бъдат
показани произведения на ученици от 12. клас, от специалностите
„Живопис“, „Графика“, „Пространствен дизайн“ и „Рекламна графика“,
които са създадени по време на учебно-производствената практика за
учебната 2021/2022 г. 

Експозицията е посветена на мотото „Млади таланти по пътя на изследователската кариера, отговорни към околната среда и изкуството”,
което е главна тема на Европейската нощ на учените 2021 г. Младите
автори са изследвали градската архитектура и инфрастуктурни детайли,
които са претворили в произведения, създадени под ръководството на
преподавателите – Михаил Маламски, Полина Тодорова, Ивилина Коликова и
Борис Богданов. 

Учениците показват своя художествен поглед към различни гледни точки от съвременните градски хоризонти.

Изложбата е част от програмата на проекта К-ТРИО 5 – Учените в триъгълника на знанието. Организатор е „Център по растителна системна биология и биотехнология“ – Пловдив, а главен координатор на проекта е доц. д-р Весела Казашка, преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.  /BNR