Граждански комитет наблюдава Община Пловдив дали спазва решенията за по-чист въздух в града

Граждански комитет ще съдейства и ще следи за това как община Пловдив изпълнява решението на ВКС за чистотата на въздуха.

На 22 юли магистратите постановиха  в едногодишен срок  местната администрация и РИОСВ „да предприемат ефективни действия за опазване на околната среда, като осигурят допустимите нива на фини прахови частици в атмосферния въздух на града“.

Сред учредителите са адвокат Михаил Екимджиев, председателят на Съвета по туризъм Любозар Фратев, проф. Мария Шнитер, сдруженията „Бизнесът за Пловдив“ и „БГ бъди активен“, както и архитект Петкана Бакалова.

В обръщението си до кмета Здравко Димитров и до Общинският съвет те изразяват безпокойство, че три месеца след съдебния акт няма предпиети действия.

От комитета настояват за възстановявяне на измервателната станция до „Баня Старинна“, за разкриване на линии на градския транспорт до индустриалните зони и логистичните паркове до Околовръстно шосе и създаване на училищни автобуси.  В писмото се иска да премахнат безплатните паркинги за общински и държавни служители в центъра на града, кото същевременно се открият буферни зони за паркиране. Предлага се също в дните с повишена над нормите концентрация на фини прахови частици да се пътува безплатно или с намалена цена на билета в граския транспорт.

Сред предлаганите краткосрочни мерки е подобряване на организацията на движение, за да се избегнат задръствания, както и по- ефективно машинно метене и миене на улиците.

От комитета също ще правят мониторинг н авъздуха и ще информират обществеността.

www.radioplovdiv.bg