Кабинетът отпусна първия транш от 7 млн. лв. за Пловдив ЕСК 2019

Правителството одобри трансферите за тази година за реализиране на планираните дейности в Многогодишната програма (2015-2019 г.) за подкрепа на избрания за Европейска столица на културата град Пловдив. Финансовият ресурс  е в размер на 7 млн. лв. и с него ще се финансират проекти за обновяване и изграждане на културна инфраструктура.

2,7 млн. лв. са за стартиране на проекта за обновяване на площад „Централен“. Плановото задание е одобрено от Националния институт за  недвижимо културно наследство (НИНКН)  и предстои обявяване на обществена поръчка за инженеринг – изработване на технически проект и строителство, с прогнозна стойност около 8 млн. лв.

1.2 млн. лв са предвидени за преустройството на двора и сградата на Градската художествена галерия на улица „Съборна“ в Стария град. По 1 млн. лв. са отпуснати за превръщане на кино „Космос“ в ново място за култура и общество и за нова художествена галерия.

За нова инфраструктура в Тютюневия град също са планирани 1 млн. лв. По време на проведени през миналата година обществени обсъждания бе изразено желание там да бъде изградена пешеходна зона, подобно на квартал Капана. 200 000 лева са за Резидентен център в Старинен Пловдив, който ще бъде използван за настаняване на гости през 2019 г.

За следващата година се предвижда финансирането на Зала за временни експозиции на Градската художествена галерия на Главната улица и за преместваема зала за култура, която може да бъде разполагана в различни райони на града или в други населени места, защото Европейска столица на културата 2019 има подкрепа от целия регион Пловдив.

Проектът на екип на Арко Студио предвижда възстановяване на първоначалните цветове на фасадата на Градската художествена галерия, както и всички оригинални детайли с подходящи материали, преустройство на пространството пред сградата с нови каменни настилки и изграждане на панорамна площадка с изглед към Пловдив и Стария град с места за сядане

Предстои на една от следващите сесии на Общинския съвет да бъде подготвено бюджетно предложение за отпускане на средства от общинския бюджет за Фондация „Пловдив 2019“ за проекти и събития, съобщи кметът инж. Иван Тотев.
www.plovdiv.bg