Корпоративна култура – основното стратегическо предимство, Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА – ОСНОВНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО
Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

Стр.    320
Цена: 18 лв.
ISBN:  978-954-858-536-1

„Корпоративна култура – основното стратегическо предимство“ от Ерик Фламхолц и Ивон Ранъдл е актуално, утвърдено и влиятелно заглавие в сферата на мениджмънта и организационното развитие.

Тази книга има за цел да доизгради и да допълни представите, като едновременно с това запълни празнотата в съществуващата литература. Тя се базира на различна гледна точка в сравнение с предишни книги по темата. В нея корпоративната култура се възприема като двигател или решаващ фактор за корпоративното финансово представяне (финансовите резултати като печалба или загуба) и като източник на устойчиво конкурентно предимство.

Специално внимание в книгата е отделено на лидерството в управлението на корпоративната култура, включително на важната роля, която трябва да играят хората на високи управленски позиции и работещите в отдел „Човешки ресурси“.

Книгата предоставя теоретически обоснован, но и практически полезен метод за управление на корпоративната култура. Освен това предлага и примери, които предоставят идеи в дълбочина как трябва да постъпят компаниите, за да управляват корпоративната си култура.

„Корпоративна култура: основното стратегическо предимство“ ще помогне на компаниите и техните ръководители да разберат как да усъвършенстват процеса на управление на културата и да я превърнат в истински невидим капитал.