Студенти от ПУ отбелязват Деня на етнологията и антропологията

Деня на етнологията и антропологията ще отбележат за трета поредна година студенти и докторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“. Тържеството е на 10 май от 13:30 ч. в сградата на Философско-историческия факултет на ул. „Костаки Пеев“ №21.

Програмата включва различни неформални занимания като ролеви игри, творчески работилници, дискусии по теми, свързани с етнологията и антропологията, споделяне на опит от теренна работа и др.

Събитието се организира с подкрепата на Катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет и Студентски съвет към ПУ.

Вече има изградена традиция в отбелязването на Деня на етнологията и антропологията през 2015 и 2016 година от АКЕА „Медиатор“ – екип от настоящи и бивши студенти на катедра „Етнология“. „Ден на етнологията и антропологията 2017“ цели да популяризира етнологията и антропологията и да запознае повече хора с темите за стереотипи и предразсъдъци, всекидневие, хоби, свободно време, с какво се занимават етнолозите/антрополозите и др. В него активно се включват студенти, преподаватели и колеги от други университети.

Повече информация за Деня на етнологията и антропологията: https://web.facebook.com/events/253321378469772/?ref=br_rs&acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Катедра „Етнология” и студентите по етнология и социална антропология организират и Студентски етноложки срещи на 12 и 13 май в сградата на Философско-историческия факултет на ул. „Костаки Пеев“ № 21. Темата е „Възможни и невъзможни терени на етнологията/ антропологията“.

Етноложките срещи също продължават една дългогодишна традиция, която има за цел стимулиране на студентските изяви. Проявата предоставя форум за среща и дискусия, на който студентите и младите колеги по етнология и антропология, и близки дисциплини, от всички университетски и научни центрове в България да могат да обсъждат научните проблеми, които ги вълнуват.
Организационният комитет предвижда докладите от конференцията да бъдат оформени в електронна публикация и публикувани на сайта на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
www.marica.bg