Градската галерия представя съвременно изкуство от Израел с изложбата на Дорит Фелдман

Градската галерия представя съвременно изкуство от Израел с изложбата на Дорит Фелдман

На 4 май 2017г. от 18.00 часа в Залите за временни експозиции на Градска художествена галерия – Пловдив (ул. „Княз Александър I“№15) се открива изложбата на известната съвременна художничка от Израел Дорит Фелдман. Артистката представя поредица от 15 творби, част от които са свързани с конкретни места в България и са създадени специално за тази изложба със заглавие „Където текстът се превръща в образ (Геофилософия)“. Колекцията е обогатена и от видео инсталация, наречена „Думите на земята“.

Понятието „геофилософия“, което съчетава в себе си територията като географско място и нейното осмисляне, е въведено през 90-те години на миналия век от френските философи Жил Дельоз и Феликс Гатари.

Според кураторката Шърли Мешулам, изложбата представя „рефлективно-концептуални основи“, съчетание на образи, текстове, исторически документи, древни карти и идеи, заимствани от дисциплини като теология, философия, археология, поезия, а също така и съвременни идеи, взети от модерни научни изследвания.

Като концептуален артист Дорит Фелдман подчертава: „В тази поредица от фотографии представям обърнатото огледално изображение като процес. Вдъхновена от философски текстове, чрез творчески диалог със съвременни поети и писатели, създавам фотографски творби, в които „повърхността“ и уловените образи са в хармония с морфологията на израелския пейзаж и други древни места, същевременно визирайки археорогическата стратификация на историческите пластове. Фотографските композиции създават визуален разказ, едновременно конкретен и метафоричен. Много от изобразените географски обекти представят подредени геометрични пространства, които наподобяват текст, написан на земята. Така например, творбата „Геофилософия – където текстът се превръща в образ“ акцентира върху непрекъснатите линии около хребетите, наподобяващи редове от знаци, породени от земята – като доказателство за територията във времето.“

Изложбата се посвещава на Деня на независимостта на Израел.
www.plovdiv.bg