Записки от една голяма страна, Бил Брайсън

ЗАПИСКИ ОТ ЕДНА ГОЛЯМА СТРАНА
Бил Брайсън

Стр.   382
Цена:15.90 лв.
ISBN: 978-954-365-189-4

Един американец се завръща у дома.
Бил Брайсън, „най-смешният пътешественик на света“,
американецът, приел Великобритания за своя втора
родина, се завръща в САЩ след двадесетгодишно
отсъствие. Резултатът е „Записки от една голяма
страна“ – Комичен, проницателен и информативен
поглед Към страната зад океана В „Записки от една голяма страна“ възторгът на човека, преоткрил мечтите на своето детство, се преплита с
удивлението от лекотата и удобството на амери-
канското ежедневие, от изобилието на стоки и услуги, от
дружелюбието и непринудеността на хората.
Но Бил Брайсън нямаше да бъде верен на себе си, ако си бе
спестил иронията по отношение на своите
съотечественици. Независимо от това дали говори за
телевизията, филмовото производство или рекламите,
за прословутото американско обездвижване и странния
подход на американците Към спорта, за забеле-
жителностите на американските данъчни формуляри,
за Комичните разлики между градинарството в САЩ
и Великобритания, за полицията, законодателството
или образованието. Бил Брайсън ще ви накара да се
смеете до сълзи.
„Очарователна книга, великолепни и точни наблюдения
Върху смешното, излъчващи добросърдечен хумор…
Брайсън трябва да се чете бавно, за да можете да му се
наслаждавате“.