21.век.Всички най-нови стихове,Недялко Йорданов

iordanov

21. ВЕК. ВСИЧКИ НАЙ-НОВИ СТИХОВЕ
Недялко Йорданов

Стр.   272
Цена:15 лв.
ISBN: 978-954-515-345-7

Разкъсван между днес и вчера

не смея да надникна в утре.
Необходима бариера…
И всяка нощ… И всяка сутрин…
Защо ми е? Не ща да зная…
Но, всъщност, право да си кажа,
не вярвам, че е близко краят…
Дори не смятам, че е важен.
Усмихвай се, прекрасна старост!
Не чуваш май… Май тихо шепна?
Здравей, море! Вълшебна ярост!
Идилия великолепна!
***
Море… Земя… Небе… Но утре…
Разкъсван между днес и вчера…
И всяка нощ… И всяка сутрин…
И прясно цвете на ревера….