Данъкът за такситата ще бъде между 300 и 1000 лева

Депутатите гласуваха окончателно данък между 300 и 1000 лева за таксиметровите превози на пътници с промени в Закона за местните данъци и такси. При първото четене долната граница на налога беше 400 лева. Данъкът ще е за всеки автомобил годишно. Общинският съвет на общината, на чиято територия се извършва превозът в срок до 31 октомври на предходната година, ще решава точно колко ще плащат такситата.

Предвидена е възможност за възстановяване на надвнесени суми при прекратяване на дейността, когато е платен пълният размер. Данъчно задължени лица ще са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от агенция „Автомобилна администрация“, на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община или лицата, извършващи таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
Регистрираният превозвач ще отговаря солидарно при вредите, причинени от шофьори, действащи от негово име, но за своя сметка, когато щетите са покрити от „Гражданска отговорност“ и „Злополука“, съгласно Кодекса за застраховането. Тази разпоредба е в сила от 1 април.
Приетите днес промени ще са действащи от януари 2017 година. Издадените разрешения до влизане в сила на закона ще запазят валидността си за срока, за който са издадени, но не по късно от 31 декември 2017 година./BNR