Архив на категория: Издателство Кралица Маб

Чистката в Съюза на българските писатели: 1944. Документи, дневници, статии, Пламен Дойнов

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

ЧИСТКАТА В СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ: 1944
Пламен Дойнов

стр. :  276
цена: 14 лв.
ISBN: 978-954-533-162-6

Сборникът събира документални, публицистични и дневникови текстове, разказващи историята на чистката в Съюза на българските писатели през първите месеци след 9 септември 1944 г. Показана е връзката между приема на нови членове в съюза и изключването на „писателите фашисти“, плановете за разширяване на чистката и действията в тази посока на фактори в Комунистическата партия. Подробно е представена кампанията в пресата, която се опитва публично да легитимира извършваните репресии. В обширна встъпителна студия критически е картографирано литературното поле от есента на 1944 г. Това е своеобразен първи том, който ще бъде продължен от друг сборник, посветен на голямата тема за българските писатели и Народния съд.

Софроний Врачански, Живот и дело, Николай Аретов

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

нн

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, ЖИВОТ И ДЕЛО
Николай Аретов

стр. :  184
цена: 15 лв.
ISBN: 978-954-533-158-9

Книгата предлага цялостен обзор на живота и делото на Софроний Врачански. Вниманието е насочено към два взаимосвързани проблема – мястото на неговото творчество в развитието на повествователното изкуство през Възраждането и допирните му точки с представителни образци на световната словесност, аналогиите с някои по-общи литературни процеси.

40 капки черна кръв.1963, Веселин Тачев

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

cover-v-tachev_front

40 КАПКИ ЧЕРНА КРЪВ.1963
Веселин Тачев

стр. :  100
цена: 10 лв.
ISBN: 978-954-533-159-6

Изданието представя смятаната до скоро за изгубена самиздатска книга на Веселин Тачев (1941–1991) „40 капки черна кръв“, изработена в машинопис през 1963 г. Чрез нея се откроява едно от най-физиономичните присъствия сред младата поезия от 60-те години на ХХ век. Книга на 22-годишен поет, която се родее с търсенията от онази епоха на Константин Павлов и Николай Кънчев, и свързва българското преоткриване на свободния стих с текстовите практики на европейския модернизъм. Един от най-убедителните алтернативни лирически почерци в епохата на Народна република България.

Самиздат 1963-1966, Пламен Дойнов, Мая Ангелова

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

cover_samizdat-front

САМИЗДАТ 1963-1966
Пламен Дойнов, Мая Ангелова

стр. :  232
цена: 13 лв.
ISBN: 978-954-533-160-2

Изданието събира на едно място текстове от осем самиздатски книги, изработени в по няколко машинописни екземпляра от Веселин Тачев (1941–1991), който поставя върху част от тях мистификационната издателска марка Щръклитиздат – по името на село Щръклево, Русенско, където по това време работи и живее. Между 1963 и 1966 г., в условията на цензура и на държавен монопол в книгоиздаването, той сам изработва (съставя, преписва на пишеща машина и подвързва) книги на себе си и на своите връстници и приятели Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Изданието представя не просто „неизвестни“ за публиката творби, а истински пробиви в младата поезия от 60-те години. Самиздатски архив, от който тръгват някои от най-важните търсения в българската лирика след средата на ХХ век.

Христо Ботев. Литературноисторически изследвания, Стефана Таринска

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Untitled-1

ХРИСТО БОТЕВ. ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Стефана Таринска

стр. :  306
цена: 16 лв.
ISBN: 978-954-533-157-2

Книгата обобщава дългогодишните наблюдения на един от най-добрите познавачи на Ботевото творчество. Разгледани са важни въпроси, свързани с художествените особеностите и творческата история на неговите стихове, детайлно са представени вестниците на Хр. Ботеви и идеите, които носят статиите му. Изследването хвърля нова светлина върху контактите на големия революционер с негови съмишленици в Румъния и Русия, както и за връзките на литературните и публицистичните му творби с идеите на времето и въздействието им върху съвременниците.

Балът на тираните, Пламен Дойнов

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

cover.indd

БАЛЪТ НА ТИРАНИТЕ
Пламен Дойнов

стр. :  84
цена: 12 лв.
ISBN: 978-954-533-149-7

Изданието съдържа стихотворения, писани между 2012 и 2016 г., които се появяват за първи път в самостоятелна авторска книга на Пламен Дойнов. Тя се основава на текстове, представени в поетическото четене Нова политическа поезия на 22 февруари 2016 г. в София. Сред заглавията личат „Любовта на министър-председателя“, „Кратък план за убийство на върховен съдия“, „Секретарката на военния министър разказва“, „Докато освобождават хазарта от ДДС“, „Поканата от президента пристига при точния човек“, „Продажните поети на 60-те, отново“, „Агент „Ирис“ и Вера се завръщат от Швеция“, „Агент „Георги“ превежда „Власт и съпротива“, „Непроизнесено слово от Любомир Левчев…“, „Ловец на бежанци“ и др.

Човешката фигура в българската дърворезба, Вероника Якимова

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Print

ЧОВЕШКАТА ФИГУРА В БЪЛГАРСКАТА ДЪРВОРЕЗБА
Вероника Якимова

стр. : 216
цена:16 лв.
ISBN: 978-954-533-154-1

Изследването проследява развитието на дърворезбата по българските земи от Средновековието до наши дни и анализира начините, по които резбарите представя човешката фигура.

„Стихове“ от Константин Павлов в българската литература и култура, Пламен Дойнов

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Untitled-1

„СТИХОВЕ“ ОТ КОНСТАНТИН ПАВЛОВ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
Пламен Дойнов

стр. : 480
цена:15 лв.
ISBN  978-954-533-151-0

Сборникът представлява цялостен и многостранен колективен критически прочит на „Стихове“ – втората книга на Константин Павлов (1933-2008). След сборника „Константин Павлов в българската литература и култура“ (2009), сега акцентите са поставени върху сюжетите около публикуването и критическата рецепция на „Стихове“, върху близкото четене на отделни стихотворения, върху спецификите на лирическите текстове и приносите им за промяната на поетическия език, върху интертекстуалните мрежи, които книгата изплита. В два специални дяла са публикувани архивни документи, осветляващи сложните отношения между цензурата и ръкописния вариант на книгата, между институциите и автора.