Никой на прага, Калин Донков

НИКОЙ НА ПРАГА
Калин Донков

Стр.    124
Цена: 15 лв.
ISBN:  978-619-186-696-0

Книгата „Никой на прага“ събира избрани стихотворения на Калин Донков. Издава се по случай неговия 80-годишен юбилей.

Блус

Съмнения, възторзи, страх –
съдбата просто се развлича.
А теб след век те разпознах!
И само век ще те обичам.
Оттатък залеза, отвъд
нощта тъмнеят бариери.
Не иде прошка, нито съд…
Любима, събуди ме вчера!
В дълбочините земетръс
предвкусва свойта премиера.
Животът е опасно къс…
Побързай, целуни ме вчера!
Пропуква се безкрайността.
С греха ни ангел ще вечеря.
Подай стиха ми на свещта!
Не чакай: забрави ме вчера…

Калин Донков