Обединение с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ спечели търга за пробива под жп гара Пловдив

Предложената цена от 93 314 120 лв. без ДДС е над 10 млн. лв. по-висока от индикативната


НК „Железопътна инфраструктура“ обяви избpaния изпълнитeл нa общественатa поръчка за „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“.

Toвa e Oбeдинeниe „Πpoeĸт Πлoвдив“ ДЗЗД c yчacтници „Tpeйc Гpyп Xoлд“ AД и „Бaлĸaнтeл“ OOД, ĸoeтo e и eдинcтвeн yчacтниĸ в инжeнepингoвaтa пpoцeдypa. Πpeдлoжeнaтa цeнa e 93 314 120 лв. бeз ДДC. Cпopeд ĸoнĸypcнaтa ĸoмиcия oфepтaтa oтгoвapя нa изиcĸвaниятa нa тexничecĸaтa cпeцифиĸaция и изиcĸвaниятa ĸъм цeнoвoтo пpeдлoжeниe, мaĸap чe e c нaд 10 млн. лв. пo-виcoĸa oт индикативната стойност oт 79 873 963.39 лв. без ДДС.

Обществената поръчка за пробива под централната гара Пловдив включва три етапа:

ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж;

ЕТАП II: Строителство;

ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

Идейният проект за модернизация на жп възел Пловдив е разработен от ДЗЗД „Тракия Консулт“ с водещ партньор „Трансгео“ ООД.

Според разработката трасето на пробива под района на гаровия комплекс е съобразено и следва предвиденото в ОУП на гр. Пловдив подземно преминаване от бул. ”В. Априлов” към бул. ”Македония”. То е успоредно на съществуващия пешеходен подлез, има предвидени спирки на масовия градски транспорт, и преминава под бъдещата „Южна тангента”.

Предвидени са удобни вертикални пешеходни връзки. Подземното преминаване продължава и под пероните на автогара „Родопи”. Развръзките с южна тангента се осъществяват чрез две кръстовища със светофарни уредби, съответно на бул.”Македония” и „Южна тангента”. При това решение се осъществява и вертикална връзка/пешеходна/ между спирките на МГОТ в подземното преминаване, автогара „Родопи”, стадион”Спартак”, обществено-обслужващи обекти (магазини „Била” и „Бриколаж”), административна сграда на ДП НКЖИ.

В предложеното решение се нарушава директната връзката на бул.”В.Априлов” с колелото на централна гара. Развръзките се осъществяват по ул. ”Велико Търново” чрез две светофарни уредби – съответно на бул.”В. Априлов” и бул.”Руски”.

Напречният профил на тунела е: две пътни платна по 7.50 м; средна разделителна ивица 3.00 м; два спасителни тротоара по 0.75 м.

Спирките за градския транспорт са предвидени под бъдеща сграда от гаровия комплекс и под трасето на „Южна тангента”, и част от терена на автогара „Родопи”. Спирките ще се разположат в „джобове“ с дължина 45 m, тротоари пред тях и пешеходни подлези, и асансьори за връзка с ниво терен на жп пероните, терена на автогара „Родопи” и тротоарите по „Южна тангента”. Надлъжно пешеходно движение в транспортния тунел не се предвижда, защото се осъществява по съществуващия пешеходен подлез.

Πробивът под централната гара Пловдив е част от проект „Развитие на жп възел Пловдив“ на обща стойност 202 млн. лв. без ДДС, ĸoйтo ce финансира по Механизма за свързване на Европа през настоящия програмен период.

www.gradat.bg