Годишна изложба на Дружество на пловдивските художници 2019

Годишна изложба на Дружество на пловдивските художници

Откриване: 19.12.2019 г. от 18:00 ч.
Галерия „Капана“, ул. „Райко Даскалов“ № 29

www.filibe.com