Да опазим децата на пътя!

За първи път в Пловдив ще се състои образователен концерт „Детска усмивка“, който е част от инициативата „Да запазим децата на пътя“. На него ще присъстват 450 деца от 10 детски градини. Събитието се организира от Български червен кръст и „Ротари клуб”- Пловдив в Конгресния център на Международния панаир.

Основната цел е да бъдат създадени трайни умения у децата за отговорно поддържане и опазване здравето и живота при критични ситуации, осъзнаване на здравето като ценност и снишаване на агресивното поведение от страна на подрастващите.

С образователния концерт ще бъде дадено начало на партньорската година на „Ротари клуб”- Пловдив и БЧК – Пловдив. Двете организации имат няколко съвместни проекта, като следващите ще бъдат насочени към пациентите в МБАЛ “Св. Пантелеймон”.

Годината ще продължи с кампаниите за кръводаряване и кампанията “Купи и дари”, които са подкрепени от младежката организация “Ротаракт” и младежката организация на БЧК. /BNR