Ден на узбекската култура в Тракарт

Ден на узбекската култура се провежда в Пловдив. В културен център „Тракарт“, подлез „Археологически“, ще бъдат представени разкази за историята и културата на Узбекистан.

Център “Тракарт”, подлез Археологически. Ден на узбекската култура, който се провежда по проект “Културен мост до Узбекистан”. Организира Мария Филипова-Хаджи, писател и преводач.

Програмата включва разкази за историята и културата на Узбексистан, демонстриции на узбекски ритуал по поднасяне на чай, майсторски клас по завиване на тюрбан и показ и обучение на узбекски народни танци с изпълнение на лапар /стил узбекска народна песен/ под съпровода на дойра /узбекски ударен инструмент/.

Гостите на събитието ще имат възможност да се докоснат до предмети от бита на узбекската култура, да се преоблекат в узбекски народни носии и да се снимат, допълва Мария Филипова-Хаджи.

Посетителите ще могат да се запознаят, да общуват и разменят контакти с известни узбекси художници и журналисти, сред които са Ахмат Умаров, Нодира Абдулаева и Камола Рустамовна Абдулаева./БНР/