Историко-философски изследвания, том 2, Средновековие, част първа, Цочо Бояджиев

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, том 2, Средновековие, част първа
Цочо Бояджиев

цена : 26 лв.
ISBN:  978-619-01-0464-3

Културологичният подход тръгва от убеждението, че – въпреки дори най-драстичните противоречия между строгата и дисциплинирана теория и трудно доловимата в понятия стихийност и разнопосочност на човешкото живеене – философията не е нищо друго, освен самият даден в логоса живот.

Да се реконструира една философска система от миналото следователно означава не просто да се възстанови коректно логическата схема на съответното учение, а преди всичко да се изяви неговата жизнена плът, неговата отвъдлогическа стихия.