Търси се подкрепа за хуманитарното образование

Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят“ е темата на кръглата маса, която Хуманитарната гимназия „Свети Свети Кирил и Методий“ организира днес. Покана е изпратена до министъра на образованието Красимир Вълчев и неговите заместници. Участие са заявили от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и от СУ „Свети Климент Охридски“.

В двата университета се свива частично приемът в хуманитарното направление. Това ще е и сред темите на дискусията. Припомням, че в Хуманитарната гимназия тази година имаше предложение за намаляване на паралелки, което засега не се осъществява. Пловдивският митрополит Николай също се очаква да участва в срещата./Бнр/..