ОбС променя правилата за прием в общинските училища

Първокласниците от многодетни семейства, които имат брат или сестра до 12 години в съответното училище, ще могат да ползват предимства при записване, ако Пловдивският ОбС утвърди частична промяна в правилата за прием в общинските училища.

Предимството ще се отнася и за осиновените деца и за децата от приемни семейства. Втората промяна е свързана с т.нар. сегрегирани училища с цел намаляване на техния брой. Ако училището е доминирано от ромски паралелки, родителите ще имат възможността да кандидатстват допълнително, като посочат друго училище.

Одобряване на общинските терени, на които да бъдат обособени зони за разполагане на временни търговски обекти в район „Южен“ и вземане на решение за отдаване чрез публичен търг за срок от пет години на офиси и зали на наематели в Дом на културата „Борис Христов“ са сред темите в дневния ред на Пловдивския ОбС./Бнр/