До 2030 г. 30% от планетата трябва да бъде защитена, за да оцелеем

Според еколозите тези високи нива на защита са необходими, за да се запазят ползите, които човекът получава от природата. Защитените райони са нужни и за да спре масовото изчезване на видове.

Хората и домашните им животни са притиснали останалата част от живота на Земята и днес едва 4% от бозайниците са диви животни. Останалите 96% са добитък и ние самите.От 1970 г. популациите на диви бозайници, птици, риби и земноводни средно са намалели с 60%

Загубата на хабитатите се счита за основна причина за изчезването на животинските видове по света. Този драстичен спад в популациите е предупреждение, че много видове са на ръба – добрата новина е, че все още има време да спасим повечето от тях. В червения списък на застрашени видове, съставен от Международния съюз за защита на природата и природните ресурси, има 872 изчезнали вида и 26 500 застрашени от изчезване. За да спасим тези видове, домовете им и другите видове с които съжителстват трябва да бъдат защитени, при това бързо.Проектът подчертава, че не всички защитени територии от предвидените 30 процента трябва да представляват паркове и резервати.

Според визията на природозащитниците 30-те процента не трябва да са само територии, които е най-евтино и най-лесно да се защитят. Те трябва да са представителни за разнообразието на всички съществуващи екосистеми, макар да е трудно това да се постигне до 2030 г./National Geographic/

Според природозащитниците до 2030 г. планетата трябва да превърне 30% от земята и моретата си в правилно финансиран, подкрепян от местното управление представителен микс от територии, управляван така, че да се запази природата.