Ден на кандидат-студента в МУ-Пловдив

Ден на кандидат-студента ще се проведе на територията на Медицински университет-Пловдив. Тази година вратите на университета се отварят за бъдещите медици от 11,30 часа.

На срещата те ще бъдат запознати с реда на подаване на документите, както и с възможностите, които им дава онлайн подаването.

Подреждането на желанията е изключително важно, тъй като първият критерий при класирането е посоченото от тях желание, а вторият критерий е техният бал. Председателите на изпитните комисии ще дават разяснения за естеството на изпита – как ще протича, как са комбинирани въпросите, как са изградени схематично тестовете и т.н.

Висшето учебно заведение има 6 звена: Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве, Департамент по езиково и специализирано обучение и Медицински колеж./Bnr