Медицинският университет спечели 6 нови научни проекта

Медицинският университет в Пловдив ще получи близо 180 000 лева за шест нови научни проекта през следващите три години от фонд „Научни изследвания“ към МОН.

От ВУЗ-а уточняват, че един от класираните проекти в областта на фундаменталните научни изследвания е на екипа на Катедра „Медицинска биология“ на МУ-Пловдив, която спечели финансиране на няколко проекта.

Ежегодно провежданата Лазерна дентална академия на МУ-Пловдив също получи средства по процедурата за подкрепа на международен научен форум, който ще се проведе тази година в България.

И тази година проектът на Фолиа медика, реферираният медицински журнал на МУ-Пловдив, се увенча с успех в конкурса за българска научна периодика.

„За нас е особено важен фактът, че три от шестте нови проекта са на класирани млади учени и постдокторанти от МУ-Пловдив за научни изследвания в областта на медицинските науки, като един от тях дори оглавява класацията”, заяви зам.-ректорът по „Международно сътрудничество и проектна дейност” проф. д-р Мариана Мурджева.

Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката ще подкрепи повече от 200 български научни проекта на обща стойност над 18 милиона лева, като 51 от тях са на млади учени и постдокторанти./Бнр