Премиера на второто издание на „Познатият непознат Пловдив“ на Пенка Калинкова

Дългоочакваната премиера на второто издание на „Познатият непознат Пловдив“ на Пенка Калинкова вече е факт. Събитието ще се случи на 29 ноември 2018 г., четвъртък, от 18:00 часа в Културен център Тракарт, подлез „Археологически“.

„Книгата с нетвърде оригиналното заглавие „Познатият непознат Пловдив“ се изчерпа изненадващо бързо. Продължават да я търсят. Обаждат се от София, дори от чужбина, повечето са, разбира се, пловдивчани. Оказа се, че има все още хора, които се интересуват от миналото, от голямата история и от малките човешки истории и приказки за сгради, грижа им е опазването на културната памет и културното наследство.

И въпреки че има авторски „бум“ на мемоари и книги за Пловдив, търсят се. Дори в нашето дигитално време хората осъзнават, че паметта е нещо крехко, че се къса връзката между поколенията, че са подложени на забрава свидни спомени, които са ни изграждали като личности.

nepoznatiat_plovdiv_hrm

Затова седнах и прегледах книгата от 2014-та –нещо махнах, друго прибавих, имам и съвсем нови текстове и повече черно-бели снимки, но като цяло тя продължава да се разхожда по пловдивски улици –структурата е запазена, по културни събития, да се възхищава на личности, да плаче и да се ядосва по загуби и глупости, казано накратко – продължава да пълни „къщичката“ на спомените и да живее своя живот“, разказа Пенка Калинкова.

„Това е моята книга за Пловдив, писана в продължение на много години и проучвания. Това е книга за паметта на Пловдив”, казва още за труда си авторът – журналист и театровед Пенка Калинкова, която има нескрита слабост към архитектурата. Във втората част има няколко теми – за театъра, художниците, операта, но и за чужденците, оставили следа в живота и творчеството на Пловдив.

Акцентът е върху чешкото и италианското присъствие. Там намираме и 8 културни обзора или обзори на годината – текстове, писани между 2004-та и 2012-та година, които обхващат най-важните културни събития, които са се случили. В книгата можем да прочетем и за арх. Хайнрик Майер, оставил значима среда в архитектурния облик на големите български градове.

Огромен е интересът към книгите, посветени на Пловдив, коментират от големите пловдивски издателства. Освен второто издание на „Познатият непознат Пловдив“ на Пенка Калинкова, в процес на преиздаване са книгите на Никала Алваджиев „Пловдивска хроника“ и „В сенките на древния Пловдив“, „Запомнете Пловдив 5. Освобождение от спомените“ на Евгений Тодоров.

И четирите книги се издават с подкрепата на Община Пловдив, с финансиране на спечелени проекти по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив.

www.plovdiv.bg