Надзорът на касата решава да разреши ли пълното пренареждане на здравната система

Заседанието беше отложено от края на миналата седмица, като днес се очаква да има сериозни спорове около текстовете. Управляващите не изключват дори да се наложи преработването им и ново заседание на надзора.

Сроковете за внасяне на бюджета обаче изтичат, като те трябва, преди да стигнат до парламента, да минат и през Министерския съвет.

Тази година напрежението не се поражда от финансовите параметри на бюджета на касата. А от намерението на здравните власти с преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета да прокарат мащабни изменения от над 40 страници в четирите водещи закона в системата на здравеопазването. Подготвените от ръководството на здравната каса промени вече изтекоха и очертаха идеите за тотално пренареждане на здравната система.

След измененията държавата и здравните институции ще концентрират повече власт и контрол над здравната система – създава се мегаагенция за медицински надзор, която ще изземе правомощия на регионални и други контролни органи, разширяват се и контролните правомощия на НЗОК. Ще се ограничи разкриването на нови болници и възможността лекарите да практикуват на няколко места. Ще бъдат наложени строги рестрикции за начините на лечение и плащане за лекарства и медицински дейности.

Текстовете, прокарвани през задната вратичка на преходните и заключителни разпоредби на бюджета на касата, вече предизвикаха остри реакции в целия здравен сектор. И това отложи също заседанието на надзора миналата седмица. А ръководството на касата подготви окончателен малко по-мек вариант за промени, в който обаче остават основни спорни моменти.

Лечение и лекарства
Немалка част на промените минават през обявената вече от директора на здравната каса Дечо Дечев и здравния министър Кирил Ананиев политика за най-голяма „разходна ефективност“.

Или както директорът на касата многократно коментира – защо държавата да плаща различни суми за различните пациенти, понякога и в пъти по-големи за медикаменти, които са с един и същ ефект. Как точно ще се определя дали ефектът действително е един и същ за конкретния пациент и ще имат ли право лекарите на самостоятелна преценка кое е най-добро за конкретният човек до момента не става особено ясно.

Промените обаче дават широки правомощия на държавата за тези преценки.

След измененията националният съвет по реимбурсиране ще направи нови фармако-терапевтични ръководства тоест начинът за лечение на болести, включващи критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия. Досега това ставаше след консултация със съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети, но след измененията правото ще е еднолично на съвета.

За медикаменти, за които е определено проследяване ефекта от терапията, НЗОК ще може да договаря заплащане едва след отчитане на резултата от терапията, като се отваря врата и да може да отказва такова заплащане.

Сред правомощията на новата Агенция за медицински надзор пък ще бъде да проверява спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията. Ако лекар е нарушил правилата за разходоефективност ще бъдат глобяван.

Проследяването на ефекта от терапията пък ще се извършва от лечебни заведения, определени от Националния съвет по цени и реимбурсиране.

Разширява се обхватът на продуктите, за които се провежда договаряне. Практически се въвежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за всички лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК с изключение на генеричните и биоподобните лекарствени продукти.
Без движение на лекарите по болниците

Една от най-сериозните промени, която вероятно ще срещне сериозна съпротива, е на болниците да не се плаща за медицински дейности, извършени от лекар, който не е на основен трудов договор в лечебното заведение. Благодарение на допълнителните договори с приходящи лекари на половин и четвърт щат в момента се крепят много общински, частни, а и областни болници, които иначе не биха покривали изискванията на НЗОК за работа по клинични пътеки и медицинските стандарти.

От една страна, това води до много голяма болнична мрежа в страната, но в същото време осигурява по-лесен достъп на пациентите до болнична помощ и в по-малките населени места. Автоматичното премахване на тази възможност ще доведе до затваряне на болници и отделения без оглед на потребностите от медицинска помощ в конкретния район.

Закриване на фонда за лечение на деца

Както обяви и при избирането си, Дечо Дечев възнамерява да закрие фонда за лечение на деца. Функциите му, заедно с тези на комисията за лечение в чужбина, ще преминат към здравната каса. Не е ясно обаче как точно ще се плаща лечението в чужбина от касата, като повечето от подробностите са предвидени да се опишат в бъдеща наредба.

Онколекарствата и новите формули
В първоначалния вариант на промените се създаше възможност онколекарства, които сега се плащат извън клиничните пътеки и за тях няма финансови лимити, да влязат в стойността на някои пътеки, което поражда много въпроси как ще бъдат плащани в бъдеще. В същото време се оставяше и опция някои от онколекарствата да продължат да се плащат отделно от стойността на пътеката, като засега не е ясно за кои лекарства кой от вариантите ще се приложи, тъй като всичко трябва да бъде доуточнено с подзаконови актове. В последния вариант на измененията това е отпаднало, но пък се задължават лекарите да предписват онколекарствата съгласно утвърдените фармако-терапевтични ръководства, одобрени еднолично от държавата.

Както заяви преди време Дечо Дечев, ще се направи промяна и за най-новите лекарства, тъй като по думите му там има сериозни разходи за скъпоструващи медикаменти. С първоначално планираните промени значително се увеличаваше срокът за допускане на нови лекарства до пазара. Комисията за оценка на здравните технологии вече ще има срок не 90 дни, а 180 дни, за да разгледа документацията на новото лекарство. Това на практика може да забави с поне една година достъпа до нови продукти.

Болниците
От проекта е отпаднал опитът за вид национализация на частни заведения със задължаването им да изпълняват финансовите стандарти, въведени за държавните, което включва и в бордовете им да има представител на държавата, а министърът да следи за финансовата им дисциплина. Липсва и текстът, според който медицинските университети ще трябва да бъдат собственици на университетски болници, включително и на частните.

В същото време обаче се е прокраднала друга идея – разкриването на нови болници да става само с решение на Народното събрание, което е доста по-утежнена процедура от досегашната. За целия сектор е предвидено и прелицензиране на болниците, което също ще се извършва от новата Агенция за медицински надзор. Съществен елемент на засиления контрол върху дейността на лечебните заведения от страна на този нов орган са регламентираните планови проверки, издаване на предписания и съответно санкции при нарушения.

Мораториумът върху откриването на нови болници и отделения се удължава с още една година. В проекта е записано, че структури, създадени след 31 декември 2017 г., отново няма да могат да сключат договор с НЗОК.

Какво още
Промените задължават Националната експертна лекарска комисия да създаде и поддържа информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане. Планирани са задължителни съдържания на медицинските стандарти и на правилата за добра медицинска практика, а ако съсловните организации не ги приемат, да ги изготви Агенцията за медицински надзор. Премахват се националните консултанти, а по въпросите на специалността ще се произнася специален борд.

Въвежда се изискване към лечебните заведения да оповестяват всички цени на дейностите, по които работят и да издават финансови документи на пациентите за проведеното лечение.
Разширява се обхватът на медицинските изделия, за чието предписване и отпускане НЗОК заплаща, като се добавят и медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора с увреждания, както и високоспециализирани апарати и уреди за индивидуална употреба.

Парите за здраве
Планираните за догодина средства за касата са 4.350 млрд. лв., което е увеличение спрямо бюджета за тази година с 490 млн. лв. Това се дължи основно на много повечето задължения и плащания, които ще трябва да прави касата след промените.

Парите за болнична помощ се увеличават с около 200 млн. лв. и през следващата година ще надхвърлят 2 млрд. лв. Плащанията за лекарства ще нараснат със 117 млн. лв. и ще бъдат 1.117 млрд. лв. Нарастват средствата и за извънболнична помощ и специализирани прегледи./Дневник/