България е на дъното на поредна антикорупционна класация

България отбеляза поредна черна точка в противодействието на корупцията.

Нашата страна е сред получилите най-слаба оценка държави по прилагането на Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки.

Това сочи доклад на антикорупционната организация Transparency International, публикуван вчера.

За периода 2014 – 2017 г. няма публично оповестени данни за производства в досъдебна или съдебна фаза по обвинение за този вид корупционни престъпления, пише в документа.

По тази причина
България попада в най-долната категория „Слабо/липса на прилагане“ на конвенцията. Тук влизат още 21 държави. Сред тях са Русия, Индия, Япония и др., които сумарно осъществяват 39.6% от световния износ.

Лошият резултат на България обаче не се дължи само на липсата на разследвания и дела за подкуп, но и на слабото икономическо развитие на страната, което предопределя ниски нива на износ.

Оценката на Transparency International е, че националната правна рамка, регулираща тази материя, е достатъчно адекватна.

Сред най-важните препоръки са по-добро ресурсно осигуряване на правоприлагащите органи, подобряване на междуинституционалното и международното сътрудничество и въвеждане на мерки за защита на гражданите и служителите, подаващи сигнали, което би спомогнало за разкриването на корупционни престъпления.

Като цяло докладът на Transparency International разкрива тревожна тенденция – повечето от най-големите световни износители не наказват компаниите, които плащат подкупи в чужбина.

От 44 държави, включени в класацията, само 11 полагат усилия да работят по конвенцията – Великобритания, Германия, Израел, Италия, Норвегия, САЩ и Швейцария (категория „Активно прилагане“); Австралия, Бразилия, Португалия и Швеция („Умерено прилагане“). 33-те държави, класирани в категориите „Слабо/липса на прилагане“ и „Ограничено прилагане“, дават общо 52% от световния износ.

Само Китай допринася с 10.8% от експорта на стоки и услуги, сочи Transparency.

„Правителствата обещаха да въведат и прилагат закони срещу подкупването на чужди длъжностни лица съгласно конвенциите на ОИСР и ООН. Въпреки това много от тях дори не разследват големи корупционни случаи, свързани с държавни дружества или високопоставени политици.

Най-неблагоприятните последици от това се понасят от обикновените хора“, коментира Делия Ферейра Рубио, председател на Transparency International./Сега/