Жалба спря преобразяването на Детмаг в галерия

Още един ремонт свързан с изграждане на културна инфраструктура за европейското домакинство на Пловдив през 2019 г. спря след жалба от отстранен от конкурсната процедура участник.

Фирма „Саграда“ ЕООД, която отпадна, заради пропуски в документацията, обжали пред КЗК избраната на 25 юли фирма „Ай Ди Ел“ ЕООД.

В съответствие с офертата, тя трябваше в срок от 100 дни да реконструира в художествена галерия бившия детски магазин на централната пешеходна улица.

За целта от бюджета на Пловдив бяха предоставени 1,63 млн лева. Очаква се Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе с решение, след като разгледа предоставените от администрацията на район „Централен“ конкурсни документи.

И.д. кмет на „Централен“ инж. Тошо Пашов уточни, че аргумент на конкурсната комисия да не допусне до участие фирма „Саграда“, тъй като в него са посочени дейности, които се изпълняват от 0.25 или 0, 15 работника и т.н, както и използване на половин или една трета от машината, което е дало основания тя да прецени, че линейният график е нереален.

Освен това посочените за изпълнение норми надвишават неколкократно регламентираните усреднени средни норми за строителството в България./Bnr