Любими приказки

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

стр.:   60
цена: 5.95 лв.
ISBN: 978-954-26-1828-7

Популярни приказки на български и английски език

Това двуезично издание с адаптации на популярни приказки затвърждава и надгражда знанията на децата по английски език. Докато четат и сравняват българския и чуждия текст, те ще развият умението си да четат и ще обогатят речниковия си запас.