Заводи за авточасти и за цифрово-програмни машини изграждат в ТИЗ

2018 година ще бъде една от най-добрите в ускоряването на икономическия растеж, след финансово-икономическата криза, каза Емил Караниколов, министър на икономиката

 

Меморандум между Българската агенция за инвестиции и Тракия икономическа зона бе подписан днес в рамките на Пловдивския икономически форум. Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ каза, че работят в посока привличане на повече чужди инвеститори в България.

Този документ цели информационни и консултативни центрове, както и разкриване на мобилни приемни на място, като в тях ще работят експерти за решаване на всички проблеми с инвеститорите.

Важно е да се разкриват нови крлъстери в България, като този в Пловдив, за да се преодолеят дисбалансите,каза още Стамен Янев.

Пламен Панчев, председател на УС на ТИЗ каза, че формата на публично-частното партьорство се реализира най-успешно в Пловдив. Сътрудничеството с министерството на икономиката е реално и работи, заключи Панчев.

Министърът на икономиката Емил Караниколов съобщи, че в следващата седмица ще бъде дадено началото на два мащабни проекта в клъстер „Тракия икономическа зона“.

Единият е нов завод за автомобилни части с инвеститор от Турция, другият  завод е за производство на цифрово – програмни машини. Очаква се стартът на строителството на заводите да бъде на 28 юни до Куклен, обяви инж. Панчев.

Изключително важно за развитието на индустрията е цифровизацията, това е непрекъснат процес и усилията в тази посока не бива да намаляват, каза в Пловдив Емил Караниколов. По думите му 2018 година ще бъде една от най-добрите в ускоряването на икономическия растеж, след финансово-икономическата криза.

В ЕС икономическият  ръст се очаква да бъде 2,3 %, а в България е той е над средното за ЕС и ще бъде 3,9%, посочи Караниколов. Той добави, че позитивни сигнали са увеличаване на БВП с над 3,6%, при 2,4 за ЕС.

През месец май 2018 бизнес климатът в страната се подобрява, отчете още министърът на икономиката. Износът за ЕС се е увеличил с 13 % и вече е над 9 млрд.лева.

Важни са проектите на местни и чужди инвеститори, посочи Караниколов. Той открои секторите с особено добро развитие през 2018 година – автомобилостроене, електроника, транспортно оборудване, информационни и аутсорсинг технологии, хранително-вкусова промишленост.

www.radioplovdiv.bg