Еврофондовете ще изтънеят за корумпирани държави

Комисията на ЕС въвежда нов критерий за пари от следващия бюджет през 2021-2027 г.

държавите – членки на ЕС, ще трябва да доказват, че се придържат към върховенството на закона, преди да получат достъп до европейско финансиране. Шефът на ЕК Жан-Клод Юнкер и еврокомисарят по бюджета Гюнтер Йотингер представиха вчера пред Европарламента от името на Комисията предложение за многогодишна финансова рамка през периода 2021-2027 г., което съдържа такова условие.

В разпространения за медиите текст се казва: „Важна новост в предложения бюджет е засилената връзка между финансирането от ЕС и спазването на принципите на правовата държава. Зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС. Поради това Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инструменти ще позволят на Съюза да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от Комисията и ще се приема от Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство.“

България и Румъния са единствените държави в ЕС, заради които бе въведен специален механизъм още с приемането им през 2007 г. заради корупция на високо равнище и неефективна съдебна система. От края на 2017 г. започна нова процедура за върховенство на закона срещу Полша съгласно чл. 7 от Договора за ЕС, който допуска отнемане правото на глас. Унгария също е обект на засилена критика от Брюксел заради авторитарното управление на Виктор Орбан.

Минус-плюс

Новият дългосрочен бюджет ще намали с 5% дела на средствата за кохезионния фонд и общата селскостопанска политика, които са най-големите източници на еврофондове за България. Йонтигнер обеща обаче пред евродепутатите, че нетно разходите за тези две пера ще се запазят – просто няма да се увеличават заедно с другите. За да се компенсира излизането на Великобритания и отпадането на нейната вноска, се предлагат нови източници в бюджета – например национална вноска, която ще се начислява върху количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки във всяка държава членка (0.80 евро на килограм)./Сега/