Община Пловдив организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Община Пловдив за поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт.

Инициативата през 2018 година ще се проведе на 27 април (петък), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ –  паркинга зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет“) в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

•           Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);

•           Лакове и бояджийски материали;

•           Домакински препарати;

•           Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

•           Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

•           Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.

Опасни отпадъци, генерирани в домовете могат да бъдат предавани и на площадките за разделно събрани отпадъци от домакинстват, обособени в шестте административни района на общината, като информация за местонахождението на площадките, работното време и видовете отпадъци, които могат да се предават там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/ в рубриката Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци.
www.plovdiv.bg